Selvitä motivaatiosi salat

Kirjoittanut: Karoliina Jarenko ja Jenni Kankkunen - 13.2.2021

Motivaatio pitää meidät liikkeessä, työn touhussa ja innostaa eteenpäin. Muuttuvan työelämän asiantuntijat Karoliina Jarenko ja Jenni Kankkunen kertovat Kohti - Ketterän urakehityksen käsikirjassa kuinka motivaatiota voi houkutella esiin ja selvittää oman motivaation lähteitä.

Kuinka houkutella motivaatio esiin?

Motivaation merkitys työelämässä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten ai kana. Osittain tämä johtuu meistä itsestämme: työ on monelle yhä useammin se tärkein tai yksi tärkeimpiä tapoja toteuttaa itseään ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita. Meille ei enää riitä, että työ on vain tapa hankkia elanto. Työ on myös äärimmäisen tärkeä osa identiteettiä.

Motivaation merkitys korostuu myös työstä johtuvista syistä. Asiantuntija työn lisääntyminen, osaamisvaatimusten muuttuminen ja työelämän muutos vauhti johtavat tilanteeseen, jossa vain motivoituneena on mahdollista pärjätä.

Motivaatio ei onneksi ole mikään yksiselitteinen asia, jota meillä on tai ei ole. Motivaatiolla on suora vaikutus sitoutumiseen ja siten myös työn laatuun ja tuloksellisuuteen. Siihen vaikuttavat monet asiat, kuten johtamiskulttuuri, työkaverit, palkka ja työn sisältö. Näistä asioista muodostuu jokaisen oman unelma työn resepti, ja niihin voi vaikuttaa itsekin varsin pienillä asioilla. Siksi jokaisen on hyvä ymmärtää sisäisen motivaation perusteet.

Sisäisen motivaation ja työnimun tiedetään vahvistuvan tilanteessa, jossa koemme toimivamme omaehtoisesti haluamallamme tavalla, tekeminen on sopi van haastavaa ja koemme tekevämme jotain, jolla on merkitystä sekä itsellemme että muille. Työpaikalla esimerkiksi osallistava päätöksenteko, valmentava johtamisote ja etätyömahdollisuudet ovat keinoja vahvistaa ihmisten omaehtoisuuden kokemusta ja sitä kautta motivaatiota. Vahva omaehtoisuuden kokemus selittää myös suurelta osin yrittäjien palavaa työmotivaatiota.

Motivaatiomme lisääntyy myös, jos työn haastavuus vastaa osaamistamme. Liian helppo työ johtaa apatiaan ja liian vaikea vie hallinnan tunteen ja kykymme nauttia osaamisestamme. Koska kerrytämme osaamistamme joka päivä, myös työnkuvamme pitäisi kehittyä mukanamme.

Tärkeitä työnimua lisääviä tekijöitä ovat onnistumisen kokemukset sekä kasvua tukeva palaute. Nämä ovat asioita, joita pystymme tarjoamaan joka päivä toisillemme ja itsellemme. Älkäämme siis pihtailko risujen ja etenkään ruusujen kanssa!

Kolmas ulottuvuus sisäisen motivaation rakentumisessa on tekemisen merkityksellisyys. Mikä on se jälki, jonka jätät työlläsi maailmaan? Miksi teet nii tä asioita, joita teet? Miten ne hyödyttävät asiakkaitasi tai työkavereitasi?

Kun selvität motivaatiosi lähteitä, pohdi: Mitkä asiat lisäävät motivaatiotasi ja mitkä nakertavat sitä? On hyvä ymmärtää, että työssä yhdistyvät monesti samanaikaisesti sekä motivoivat että ei-motivoivat tehtävät. Oma motivaatio voi olla myös tilannesidonnaista: töissä uudet asiat ja muutos motivoivat, kun taas kotona turvallisuus ja pysyvyys voivat olla keskeisiä motivaattoreita. Ihminen voi tehdä hyvinkin epäinnostavia tehtäviä motivoituneena, jos hän tietää, että ne ovat merkityksellisiä ja tärkeitä kokonaisuuden kannalta.

Kohti Ketterän urakehityksen työkirja ilmestyy 17.2.
Kuva: Heidi Strengell

Artikkelin avainsanat:

työ, työelämä, motivaatio, työtavat

Arkisto:

2024

2023

2022

2021

2020

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu