Julia Isoniemi

Julia Isoniemi on strategisen viestinnän ja markkinoinnin moni- ja syväosaaja, jonka arjen tasapainottelun osasia ovat mm. osa-aikayrittäjyys, vanhemmuus ja puolison ilta- ja viikonlopputyöt - ilman laajoja tukiverkkoja.

Julia Isoniemi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: