Katri Kanninen

Kuva: Marina Gargi

PsT Katri Kanninen on kognitiivis-analyyttinen (KAT) kouluttajapsykoterapeutti. Hän on kehittänyt Liisa Uusitalo-Arolan kanssa lyhytpsykoterapeuttista työskentelytapaa, joka käynnistää pysyvän muutoksen parempaan.

Katri Kanninen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: